Ziar editat de SC VLP Media Crew SRL
© 2021 Salut, Dobrogea! - Ziar de informare și atitudine

Contact:

Director: Manuela LUNGU-MOLDOVEANU

Miercuri, 19 aprilie, la Primăria Municipiului Medgidia a avut loc dezbaterea publică cu privire la stabilirea și indexarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2024, aplicabile la nivelul municipiului Medgidia.

Conform prevederilor legislative în domeniu, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Astfel, pentru anul viitor, impozitele și taxele locale nu vor fi majorate față de nivelul stabilit pentru anul 2023, aplicându-se doar rata inflației. Pentru anul anterior, rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică este de 13,8% iar în consecință, din anul următor, toate taxele și impozitele locale vor fi indexate cu procentul de 13,8%, în condițiile articolului 491 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Excepția de la această indexare o constituie impozitul mijloacelor de transport cu masa totală autorizată egală sau mai mare cu 12 tone, unde indexarea va avea în vedere rata de schimb a monedei euro în vigoare a primei zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an.

O dată cu stabilirea și indexarea taxelor și impozitelor se vor anula creanțele fiscale aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 de lei. Astfel, potrivit articolului 266, alin. 6 din Legea 207/2015, în cazul creanțelor fiscale restante administrate de organul fiscal local, autoritățile deliberative pot stabili plafonul creanțelor fiscale care pot fi anulate, prin hotărâre de consiliu, fără însă a depăși limita maximă prevăzută la aliniatul 5 și anume 40 de lei.

Share:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *