Ziar editat de SC VLP Media Crew SRL
© 2021 Salut, Dobrogea! - Ziar de informare și atitudine

Contact:

Director: Manuela LUNGU-MOLDOVEANU

Consilierii municipali din Medgidia s-au reunit miercuri, 20 decembrie, în sala Casei de Cultură ″Ioan N. Roman‶, pentru ședința ordinară a lunii în curs.

Un număr de șaptesprezece proiecte de hotărâre au fost analizate și aprobate cu votul majorității celor 17 consilieri locali prezenți la întrunire.

Primele puncte admise pe ordinea de zi au privit oportunitatea vânzării imobilelor terenuri intravilane aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață indiviză de 235 mp, 185 mp, respectiv 2.920 mp, situate în municipiu, pe str. Poporului, nr. 2A, loc. Remus Opreanu, str. Patriei, nr. 1A Bis,  jud. Constanța, respectiv str. Izvorului, nr. 2A, identificate cu numerele cadastrale 102146, 111209 și 104553.

A fost de asemenea, aprobată prelungirea contractului de închiriere nr. 312/04.11.2021 privind imobilul situat în strada Poporului nr.66 – 66 B și a fost admis proiectul privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilului teren identificat cu număr cadastral 102329 și înscris în Cartea Funciară cu nr. 102329 Medgidia, situat în Medgidia, str. Republicii, nr. 1, jud. Constanța.

Totodată, a fost aprobată îndreptarea unei erori materiale strecurate în cuprinsul Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile situate pe teritoriul UAT Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 11547/18.10.2023.

Proiectele aflate la punctele 7, 8 și 9 de pe ordinea de zi au privit aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilelor teren în suprafață de 3.213 mp, 125 mp, 1.655 mp, aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificate cu numerele cadastrale 111235, 111234, respectiv 111197, situate în intravilanul municipiului Medgidia, str. Ion Corvin, nr. 2A, loc. Remus Opreanu, str. Depozitului, nr. 11A Bis, respectiv str. Siretului, nr. 24Bis.

Se modernizează sistemul de iluminat public

În cadrul ședinței ordinare a fost admisă documentația tehnico-economică DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ″Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public existent‶. Totodată, aleșii locali au aprobat depunerea proiectului ″Lucrări  de  modernizare  a  sistemului  de iluminat  public  existent, municipiul Medgidia, județul Constanța‶, cu asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor pentru implementarea acestuia.

Consilierii locali au votat cu majoritate de voturi proiectul de hotărâre privind  inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață indiviză de 100 mp, situat în Medgidia, str. Poporului, nr. 1E bis, identificat cu numărul cadastral 105294 și înscris în Cartea Funciară nr. 105294, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința s-a încheiat cu aprobarea a două proiecte de hotărâre referitoare la rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia, cât și al Clubului Sportiv Medgidia, pe anul 2023.

Share:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *