Ziar editat de SC VLP Media Crew SRL
© 2021 Salut, Dobrogea! - Ziar de informare și atitudine

Contact:

Director: Manuela LUNGU-MOLDOVEANU

Anunț licitație

 

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ PRIVIND VÂNZAREA UNOR TERENURI

(34 LOTURI),   SITUATE ÎN INTRAVILANUL COMUNEI GRECI, JUDEȚUL TULCEA

Informații generale privind autoritatea contractantă:Comuna Greci, localitatea Greci, Strada 1 Decembrie, nr. 16, judeţul Tulcea, cod fiscal 4793960, telefon 0240/575.051, fax 0240/708.945, e-mail: primariacomuneigreci@yahoo.com.

2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Lotul 1 – Teren în suprafață de 906 m.p. , nr. cadastral 39153;

Lotul 2 – Teren în suprafață de 989 m.p., nr. cadastral 39152;

Lotul 3 – Teren în suprafață de 921 m.p., nr. cadastral 39151;

Lotul 4 – Teren în suprafață de 910 m.p., nr. cadastral 39150;

Lotul 5 – Teren în suprafață de 959 m.p., nr. cadastral 39149;

Lotul 6 – Teren în suprafață de 1365 m.p., nr. cadastral 39148;

Lotul 7 – Teren în suprafață de 1605 m.p., nr. cadastral 39147;

Lotul 8 – Teren în suprafață de 834 m.p., nr. cadastral 39145;

Lotul 9 – Teren în suprafață de 1171 m.p., nr. cadastral 39144;

Lotul 10 – Teren în suprafață de 976 m.p., nr. cadastral 39143;

Lotul 11 – Teren în suprafață de 905 m.p., nr. cadastral 39142;

Lotul 12 – Teren în suprafață de 804 m.p., nr. cadastral 39141;

Lotul 13 – Teren în suprafață de 894 m.p., nr. cadastral 39140;

Lotul 14 – Teren în suprafață de 1007 m.p., nr. cadastral 39160;

Lotul 15 – Teren în suprafață de 1111 m.p., nr. cadastral 39159;

Lotul 16 – Teren în suprafață de 1112 m.p., nr. cadastral 39158;

Lotul 17 – Teren în suprafață de 1110 m.p., nr. cadastral 39157;

Lotul 18 – Teren în suprafață de 1110 m.p., nr. cadastral 39156;

Lotul 19 – Teren în suprafață de 1096 m.p., nr. cadastral 39155;

Lotul 20 – Teren în suprafață de 1103 m.p., nr. cadastral 39154;

Lotul 21 – Teren în suprafață de 894 m.p., nr. cadastral 39173;

Lotul 22 – Teren în suprafață de 901 m.p., nr. cadastral 39172;

Lotul 23 – Teren în suprafață de 902 m.p., nr. cadastral 39171;

Lotul 24 – Teren în suprafață de 903 m.p., nr. cadastral 39170;

Lotul 25 – Teren în suprafață de 903 m.p., nr. cadastral 39169;

Lotul 26 – Teren în suprafață de 903 m.p., nr. cadastral 39168;

Lotul 27 – Teren în suprafață de 895 m.p., nr. cadastral 39167;

Lotul 28 – Teren în suprafață de 851 m.p., nr. cadastral 39166;

Lotul 29 – Teren în suprafață de 860 m.p., nr. cadastral 39165;

Lotul 30 – Teren în suprafață de 873 m.p., nr. cadastral 39164;

Lotul 31 – Teren în suprafațăde 873 m.p., nr. cadastral 39163;

Lotul 32 – Teren în suprafață de 875 m.p., nr. cadastral 39176;

Lotul 33 – Teren în suprafață de 876 m.p., nr. cadastral 39175;      

Lotul 34 – Teren în suprafață de 867 m.p., nr. cadastral 39174;

Terenurile mai sus menționate, aparțin domeniului privat al Comunei Greci, Județul Tulcea, vânzarea acestora se face în baza H.C.L. nr. 82/31.10.2023 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019, cu destinația de construire case de vacanță.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin cerere scrisă, ce se depune la sediul Comunei Greci, localitatea Greci, Str. 1 Decembrie, Nr. 16, judeţul Tulcea sau se transmite la adresa de e-mail: primariacomuneigreci@yahoo.com.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Achiziții publice și programe din fonduri externe al Comunei Greci, persoană de contact Crăciun Adeluța, telefon: 0240/575/051, 0240/708/947, 0756/714.630.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: caietul de sarcini pe suport de hârtie, se poate obține de la secretariatul Comunei Greci, localitatea Greci, Strada 1 Decembrie, nr. 16, Judeţul Tulcea, de luni până joi, între orele 08.00 și 16.30, și vineri, între orele 08.00 și 14.00, contra sumei de 25 lei, sau 10 lei, dacă se solicită pe suport electronic (CD).

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16/11/2023, ora 16:30.

  1. Informații privind ofertele: ofertele se depun în plic sigilat, unul exterior și unul interior.

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 24/11/2023, ora 13:00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Greci, localitatea Greci, Str. 1 Decembrie, Nr. 16, judeţul Tulcea, Compartiment Registratură.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar original.

  1. 5. Loturile pot fi vizitate în zilele de 22.11.2023 și 23.11.2023, între orele 8:00- 16:00.
  2. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 27/11/2023, ora 11:00, la Căminul Cultural din Comuna Greci, Județul Tulcea, str. 1 Decembrie, nr.8.
  3. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Tulcea, str. Toamnei, nr. 15, jud. Tulcea, telefon 0240/504.276, fax 0240/518.544, e-mail: tribunalul-tulcea@just.ro.

Descărcați anunțul privind licitația aici! 

Share:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *