Ziar editat de SC VLP Media Crew SRL
© 2021 Salut, Dobrogea! - Ziar de informare și atitudine

Contact:

Director: Manuela LUNGU-MOLDOVEANU

Consilierii locali din Medgidia au dezbătut și au aprobat în ultima ședință un număr de douăzeci și șase de proiecte aflate pe ordinea de zi.

Șapte puncte admise pe ordinea de zi au privit aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilelor terenuri în suprafață de 753 mp, 5.562 mp, 1.242 mp, 431 mp, 519 mp, 464 mp și 20.500 mp, având numerele cadastrale 111038, 103237, 110873, 111064, 111092, 111111 și 111139, situate în intravilanul mun. Medgidia, str. Independenței, nr. 12A, Lot 1/1/2, jud. Constanța; str. Progresului, nr. FN, Lot 1, jud. Constanța; str. Vîlcelelor, nr. 4, Lot 2, jud. Constanța.; str. Podgoriilor, nr. 17A, jud. Constanța; str. Kemal Agi Amet, nr. 2B Bis, jud. Constanța; str. Kemal Agi Amet, nr. 2A BIS, jud. Constanța, respectiv str. Progresului, nr. 14A, jud. Constanța.

Următoarele proiecte de hotărâre aprobate au fost cele referitoare la vânzarea imobilelor terenuri intravilan aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 70 mp, 276 mp, 37 mp, 67 mp, 821 mp și 299 mp, având numerele cadastrale 104543, 103584, 108805, 106045, 103367 și 103581, înscrise în C.F. în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

În aceeași ședință, aleșii locali l-au mandatat pe primarul municipiului Medgidia să îndeplinească toate formalitățile necesare achiziționării construcțiilor C3 și C9 și a terenului în suprafață de 6.13463 mp, parte din imobilul situat în intravilanul municipiului Medgidia, str. Poporului, nr. 1, LOT 1/1, județul Constanța, având număr cadastral 110094 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110094, proprietatea SC ROMCIM SA.

Consilierii locali au aprobat cu vot majoritar proiectul de stabilire a destinației imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 1.345 mp, identificat cu număr cadastral 110390 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110390, situat în mun. Medgidia, str. Kemal Agi Amet, nr. 1Bis, Lot 1, jud. Constanța, în cale de acces având categoria de folosință drum.

S-au încheiat protocoale de colaborare

De asemenea, a fost admis proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 198/21.05.2008.

Ședința a continuat cu votarea proiectului privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în cuprinsul Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 124/2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile situate pe teritoriul UAT Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 7323/19.06.2023.

De asemenea, a fost aprobată repartizarea unei unități locative situată într-un bloc ANL din municipiul Medgidia.

Alte proiecte votate de consilierii locali au privit aprobarea încheierii unor protocoale de colaborare între Municipiul Medgidia și Asociația ″Zâmbet și culoare‶, respectiv Asociația ″Curcubeul cunoașterii‶.

PUZ aprobat pentru un nou lăcaș de cult

Votul majoritar al consilierilor a vizat și aprobarea documentației de urbanism ″Elaborare PUZ – Construire lăcaș de cult – biserică‶.

Totodată, a fost analizată și aprobată închirierea unor spații, în vederea desfășurării activităților specifice Clubului pensionarilor.

Un alt proiect de hotărâre a privit aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situațiilor financiare, la data de 30.06.2023.

Consilierii municipali au votat atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unui imobil situat pe teritoriul UAT Medgidia, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 9328/18.08.2023.

De asemenea, s-a supus votului consilierilor și s-a aprobat neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția de fructe și legume proaspete, de lapte și produse lactate și de produse de panificație și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul municipiului Medgidia.

Ultimul punct aflat pe ordinea de zi a vizat aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2023.

În încheierea ședinței, consilierii au luat la cunoștință raportul privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2023, la nivelul municipiului Medgidia, înregistrat sub nr. 22130/20.07.2023, al Compartimentului agricol.

Share:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *