Ziar editat de SC VLP Media Crew SRL
© 2021 Salut, Dobrogea! - Ziar de informare și atitudine

Contact:

Director: Manuela LUNGU-MOLDOVEANU

Aleșii locali din municipiul Medgidia au aprobat în ultima ședință de consiliu zece proiecte de hotărâre de interes pentru comunitate.

Consilierii locali au votat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Medgidia, pe anul 2023.

Un alt proiect a vizat modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 148/20.12.2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale personalului medical care prestează activitate de asistență medicală comunitară, precum și activitate medicală în unitățile de învățământ din municipiului Medgidia, județul Constanța.

Altă inițiativă aprobată a fost cea referitoare la aprobarea Planului de acțiune pentru energie durabilă și climă – PAEDC – al municipiului Medgidia. Prin realizarea lui se urmărește reducerea emisiilor de CO2 și a altor gaze cu efect de seră pe teritoriul localității cu cel puțin 40% până în 2030, față de anul 2015, prin îmbunătățirea eficienței energetice și printr-o utilizare sporită a surselor regenerabile de energie precum și creșterea rezistenței prin adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

În ultima ședință a fost aprobată și documentația tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate și detaliile de execuție, plus indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ″Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea pieței publice din municipiul Medgidia‶. Lucrările de modernizare și reabilitare sunt necesare deoarece piața publică se află în stare de degradare și nu mai corespunde standardelor Uniunii Europene din punct de vedere sanitar-veterinar și de sănătate publică. Astfel, se urmărește realizarea unor investiții complexe prin crearea unei structuri metalice moderne prin înlocuirea parțială a celei existente, echiparea clădirii cu instalații sanitare, instalație de alarmare în caz de incendiu, dotată cu senzori de fum, de temperatură și cu semnalizare acustică și luminoasă, instalații de climatizare în corpurile de clădire închise, amenajarea de rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități și instalarea de grupuri sanitare, din care unul echipat și destinat persoanelor cu dizabilități.

Dosarul personal de asistență socială va putea fi accesat online

Consilierii locali au votat și proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Medgidia pentru implementarea proiectului ″HUB de Servicii‶, finanțat din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, în cadrul Programului Operațional de Competitivitate 2014-2020. Printre obiectivele proiectului se numără: crearea unui sistem informatic integrat în domeniul asistenței sociale și domeniilor conexe, precum și îmbunătățirea activităților serviciilor publice de asistență socială (SPAS) de la nivelul UAT-urilor, prin crearea platformei informatice E-asistență socială, dotarea serviciilor publice de asistență socială cu echipamente informatice necesare pentru utilizarea platformei, cât și posibilitatea accesării electronice a dosarului personal de asistență socială.

În ședința ordinară a lunii iulie au mai fost aprobate și proiectele privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia pe anul 2023, a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia pe anul 2023, proiectul de hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului nr. 998/26.06.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidi pe anul 2023, precum și proiectul cu privire la darea în administrarea Poliției Locale Medgidia a imobilului ce aparține domeniului public al municipiului Medgidia, situat în municipiul Medgidia, strada Republicii, numărul 34.

Share:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *