Ziar editat de SC VLP Media Crew SRL
© 2021 Salut, Dobrogea! - Ziar de informare și atitudine

Contact:

Director: Manuela LUNGU-MOLDOVEANU

Consilierii locali din Medgidia s-au întrunit în ședință pe 27 iunie pentru a dezbate cele șaisprezece proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

La întrunire au fost prezenți optsprezece dintre consilierii locali. Primul punct admis pe ordinea de zi a privit modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 82/04.05.2023 privind constituirea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, în favoarea ROMCIM SA.

De asemenea, a fost admis proiectul de hotărâre privind constituirea unei servituți legale speciale, în favoarea ROMCIM SA, în vederea realizării obiectivului de investiție „Relocare conductă de transport internațional gaze naturale DN 1000 T1 Isaccea – Negru Vodă, în zona carierei ROMCIM, punct de lucru Medgidia, județul Constanța”.

Totodată, a fost aprobat și proiectul de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între ROMCIM SA și municipiul Medgidia.

Un alt proiect de hotărâre aprobat a fost referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 89/25.05.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 10.000.000 lei.

De asemenea, au fost admise proiectele privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilelor terenuri în suprafață de 1.048 mp, 5.562 mp, 276 mp, 1.195 mp, respectiv 821 mp, aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia, situate în intravilanul mun. Medgidia la următoarele adrese: sat Valea Dacilor, str. Berzei, nr. 38; sat Valea Dacilor, str. Medgidiei, nr. 21; str. Progresului, nr. FN, LOT 1; sat Valea Dacilor, str. Berzei, nr. 54 și str. I.C. Brătianu, nr. 3, municipiul Medgidia, jud. Constanța, având numerele cadastrale 109945, 103237, 108484, 103367 și 103584.

A fost aprobată în consiliu și repartizarea unei unități locative situată într-un bloc ANL din municipiul Medgidia.

Consilierii locali au aprobat cu vot majoritar dezmembrarea imobilului compus din teren intravilan în suprafață de 8.417 mp și construcția C1 – cabină poartă, având număr cadastral 110447 și înscris în Cartea funciară nr. 110447 a unității administrativ-teritoriale Medgidia.

Asociația ″Zekat‶ va ridica un campus social

Ședința a continuat cu alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie 2023.

Un alt proiect votat de consilierii locali a fost referitor la darea în folosință gratuită a imobilului teren intravilan în suprafață de 12.180 mp, identificat cu număr cadastral 110953 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110953, situat în mun. Medgidia, str. Salcâmilor, nr. 22, jud. Constanța, care aparține domeniului privat al Municipiului Medgidia, către ″Zekat – Asociația Cultului Musulman din Medgidia‶. Hotărârea a fost luată în scopul construirii unui campus social.

Votul majoritar al aleșilor locali a fost întrunit și pentru atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile situate pe teritoriul UAT Medgidia.

Totodată a fost analizat și admis punctul referitor la constituirea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, în favoarea E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA, în vederea amplasării noilor capacități energetice de interes public.

 

 

Share:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *