Ziar editat de SC VLP Media Crew SRL
© 2021 Salut, Dobrogea! - Ziar de informare și atitudine

Contact:

Director: Manuela LUNGU-MOLDOVEANU

Consilierii municipali din Medgidia, reuniți în ședința ordinară a lunii aprilie, au dezbătut și aprobat 20 de proiecte de hotărâre.

 Primul punct pe ordinea de zi a făcut referire la suplimentarea numărului de burse pentru anul școlar 2022 – 2023, care se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din municipiul Medgidia.

Următorul proiect de hotărâre aprobat a vizat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Medgidia, pe anul 2023.

Au fost admise și proiectele privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilelor terenuri în suprafață de 70 mp, 183 mp, 2.037 mp, 1.644 mp, 939 mp, 1.000 mp, respectiv 17 mp, aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia, situate în intravilanul mun. Medgidia la adresele str. Lt. Oprea Hârâciu, nr. 14 Bis; str. Tudor Vladimirescu, nr. 3D; str. Tudor Vladimirescu, nr. 3C; parcela NP 289/2; parcela CO 288/1/2; str. Silozului, nr. 109 B, Lot 3/2; str. Silozului, nr. 109 B, Lot 3/1 și str. Kemal Agi Amet, nr. 42 Bis, identificate cu numerele cadastrale 110966, 110968, 110964, 110875, 110876, 110869, 110868 și 110974.

De asemenea, a fost aprobată dezmembrarea imobilului – teren intravilan în suprafață de 105.642 mp, situat în mun. Medgidia, Parcela A 1051/1/1/1, jud. Constanța, având număr cadastral 110890 și înscris în Cartea funciară nr. 110890 a localității Medgidia.

Consilierii locali au aprobat cu vot majoritar repartizarea unei unități locative aflată în administrarea DGDPP.

Totodată, au fost admise proiectele de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilelor situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, conform anexelor la procesele-verbale ale comisiilor de inventariere cu numerele 4914/11.04.2023 și 4668/04.04.2023.

Medgidia va avea Creșă mare și locuințe pentru tineri

Ședința a continuat cu aprobarea documentației de urbanism pentru elaborarea PUZ-ului în vederea construirii Creșei mari.

Un alt proiect votat de consilierii locali a fost cel referitor la trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Medgidia a unor bunuri, având valoarea totală de inventar de 1.526.791,47 lei, în vederea casării.

Votul majoritar al consilierilor a vizat și indexarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2024, aplicabile la nivelul municipiului.

Aleșii locali au aprobat și rezultatul reevaluării activelor fixe aflate în patrimoniul UAT Medgidia, județul Constanța.

În ședința de joi a fost aprobat și proiectul de hotărâre privind indicatorii tehnico-economici – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Construire de locuințe nZEB Plus – pentru tineri”.

Consilierii municipali au aprobat și o solicitare de preluare a unui bun imobil din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al Municipiului Medgidia.

 

Share:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *