Ziar editat de SC VLP Media Crew SRL
© 2021 Salut, Dobrogea! - Ziar de informare și atitudine

Contact:

Director: Manuela LUNGU-MOLDOVEANU

Consiliul Județean Constanța pare că se pregătește de potop. Instituția a demarat procedura de achiziție pentru servicii de adăpostire a animalelor.

Potrivit Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), este vorba, mai exact, despre ″Acorduri-cadru cu o durată de 2 ani (24 luni) pe 6 loturi având ca obiect ‹‹Servicii publice de adăpostire a animalelor de pe raza județului Constanța, ce fac obiect al unui ordin de plasare în adăpost››‶.

Conform anunțului de participare, se urmărește încheierea de acorduri-cadru (pentru fiecare lot în parte) de servicii publice de adăpostire ce vor consta în capturarea, preluarea, ridicarea, asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor în ce privește animalele ce vor face obiectul acestui contract.

Prinde vulpea, bag-o în adăpost!

Se intenționează încheierea a șase acorduri-cadru, fiecare cu câte un singur operator economic pentru șase loturi (categorii de animale), astfel: Lot nr. 1 – animale din fauna sălbatică de talie mică (ex. vulpi, lupi, altele asemenea); Lot nr. 2 – animale din fauna sălbatică de talie mare (ex. cerbi, căprioare, mistreți, altele asemenea); Lot nr. 3 – păsări (ex. domestice, sălbatice); Lot nr. 4 – animale domestice de talie mică (ex. câini, pisici etc); Lot nr. 5 – animale domestice de talie medie (ex. ovine, caprine, porcine etc); Lot nr. 6 – animale domestice de talie mare (ex. bovine, cabaline, măgari etc).

Acordurile-cadru vor cuprinde câte un contract subsecvent pe an la loturile 1, 2, 3, 5, 6 (se vor atribui câte 2 contracte în executarea fiecărui acord-cadru cu durata de 2 ani) și 3 contracte subsecvente pe an la lotul 4 (se vor atribui un total de 6 contracte în executarea acordului-cadru de 2 ani la acest lot, respectiv câte 3 contracte/an), conform cerințelor descrise în caietul de sarcini.

Valoarea totală estimată a acordurilor-cadru este de maximum 1.817.000 lei.

Ofertanții trebuie să facă dovada că au dus la bun sfârșit, în ultimii trei ani, servicii de adăpostire de animale/păsări în sensul Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul unuia sau mai multor contracte, pentru fiecare lot.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 20 martie, ora 15.00.

Grija pentru animale, o promisiune mai veche

Mihai Lupu – președintele Consiliului Județean Constanța

De precizat că această inițiativă de adăpostire a animalelor de către Consiliul Județean Constanța este obiectul unor discuții demarate la sfârșitul anului 2021, când a și fost formulat un proiect de hotărâre în acest sens.

Instituția județeană, condusă de liberalul Mihai Lupu, a aprobat în ședința din 28.01.2022 Hotărârea nr. 50 ″privind asigurarea cu caracter continuu și permanent a Serviciilor publice de adăpostirea a animalelor de pe raza județului Constanța, ce fac obiect al unui ordin de plasare în adăpost și aprobarea Regulamentului acestora‶.

De precizat că proiectul a fost propus și spre consultare publică din 3 decembrie 2021, până pe 3 ianuarie 2022, dar a trecut neobservat de societatea civilă, la fel de nepăsătoare de soarta animalelor conviețuitoare în județ, ca și față de celelalte subiecte obștești care ne privesc pe noi, oamenii.

Cine este Florentina Istrate?

Florentina Istrate – președinte ASPA IVETS

Până una-alta, licitația este publică și nu se cunoaște încă adjudecatarul. Cert este că proiectul de hotărâre inițiat în acest sens pe finalul lui 2021 are la bază propunerea de colaborare a Asociației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS – ASPA din Bolintin-Vale, județul Giurgiu, al cărei președinte este Florentina Istrate, medic veterinar.

Aceasta a propus Consiliului Județean Constanța două variante de colaborare: încheierea unui acord de parteneriat cu ASPA IVETS sau aderarea la Asociație, cu mențiunea că din cadrul acesteia mai fac parte 12 unități administrativ-teritoriale (n.r. la vremea respectivă, în decembrie 2021), printre care și comunele constănțene Valu lui Traian, Costinești și Limanu.

Share:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *