Ziar editat de SC VLP Media Crew SRL
© 2021 Salut, Dobrogea! - Ziar de informare și atitudine

Contact:

Director: Manuela LUNGU-MOLDOVEANU

Municipiul Medgidia a finalizat proiectul privind ″Consolidarea capacității analitice prin creșterea transparenței, eticii și integrității referitoare la prevenirea corupției‶.

Proiectul a fost derulat timp de 14 luni cu fonduri europene, autoritatea de management fiind Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Mai exact, investiția ai cărei subiecți au fost funcționarii publici din cadrul autorității locale este finanțată din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, componenta pentru regiunile mai puțin dezvoltate.

Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea capacității analitice a municipiului Medgidia prin creșterea transparenței, eticii și integrității referitoare la prevenirea corupției, prin dezvoltarea de proceduri anticorupție, inclusiv a unor măsuri concrete și modalități de monitorizare permanentă a aplicării acestora.

Potrivit Mihaelei Neacșu, manager de proiect, proiectul a avut ca rezultat un grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în Primăria Medgidia. Mihaela Neacșu a adăugat că au fost instruite 41 de persoane, care au absolvit cursul de expert de prevenire și combatere a corupției, unul dintre subiectele abordate fiind conflictul de interese.

Angajamente anticorupție

Au fost elaborate: o analiză de identificare a riscurilor și vulnerabilităților în vederea realizării de acțiuni concrete și eficiente în combaterea corupției, un set de documente aferente Strategiei Naționale Anticorupție și un ghid de bune practici privind aplicarea cadrului legal în domeniul eticii și integrității. Totodată, a fost obținută certificarea de Sistem de management anti-mită ISO 37001:2016, a fost efectuat un sondaj de opinie al percepției publice privind aspecte legate de corupție și s-a derulat o campanie sectorială de informare publică în vederea creșterii gradului de conștientizare în rândul cetățenilor.

Valoarea totală a proiectului a fost de peste 400.000 lei, din care doar 53.000 lei au constituit valoarea nerambursabilă din bugetul național, iar 2% a reprezentat contribuția UAT Medgidia.

Mihaela Neacșu a subliniat că atât funționarii primăriei, cât și partenerii ce vor intra în relație contractuală cu Primăria Medgidia vor semna declarații de angajament pe propria răspundere care să ateste că vor lupta împotriva faptelor de corupție.

 

Share:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *