Ziar editat de SC VLP Media Crew SRL
© 2021 Salut, Dobrogea! - Ziar de informare și atitudine

Contact:

Director: Manuela LUNGU-MOLDOVEANU

Primăria Constanța a semnat astăzi contractul de finanțare aferent proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal Constanța”.

Investiția este finanțată prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.

Proiectul are o valoare totală de 25.051.754,69 lei, din care valoare eligibilă 16.881.120,81 lei, contribuția financiară a Uniunii Europene la realizarea proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională fiind de 14.348.952,69 lei, respectiv 85% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. Suma de 2.194.545,70 lei este alocată din bugetul de stat, respectiv 13 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, iar 337.622,42 lei reprezintă contribuția Unității Administrativ-Teritoriale Constanța, respectiv 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. 8.170.633,88 lei reprezintă cheltuielile neeligibile ale proiectului.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea eficientei energetice a imobilului în care funcţionează Spitalul de Boli Infectioase Constanţa, prin implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele şi cerinţele de performanţă energetice europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2) la nivelul clădirii, cu 69,08%,

– Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) la nivelul clădirii, cu 44,43%,

– Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile (tep), la nivelul clădirii, cu 57,40%,

– Scăderea consumului specific de energie primară utilizând surse neregenerabile (kWh/mp/an), la nivelul clădirii cu 71,45%,respectiv al consumului de energie primară pentru încălzire răcire cu 74,60%,

– Creşterea consumului anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an), la nivelul clădirii, cu 515.645,00 kWh/an,din care 229.045,00 kWh/an pentru încălzire, 208.000,00 kWh/an pentru apă caldă de consum şi 78.600,00 kWh/an pentru iluminat.

În ce constă investiția

Investiţia se va realiza asupra Corpului C1, respectiv asupra clădirii în care funcţionează în prezent Spitalul Municipal. Clădirea a fost edificată în anul 1938, are un regim de înălţime S+P+2E+M (5 niveluri), o arie construită la sol de 1.373 mp şi o arie construită desfăşurată de 5.418 mp. Suprafaţa utilă totală a construcţiei este de 4.092,68 mp, fiind identică cu aria utilă încălzită. Lucrările de reabilitare vor fi realizate asupra corpului de clădire, evidenţiat în extrasul de carte funciară cu codificarea C1. Proiectul va cuprinde o singură componentă, iar lucrările efectuate la nivelul acesteia sunt:

A.Măsuri de creştere a eficienţei energetice: realizarea unei hidroizolaţii corespunzătoare pe perimetrul fundaţiei; înlocuirea instalaţiilor sanitare şi termice; izolarea termică a pereţilor exteriori cu vată minerală bazaltică de exterior, bordarea golurilor tâmplăriei cu vată minerală bazaltică de exterior; izolarea termică a soclului; izolarea termică a pardoselii; termoizolarea planşeului peste ultimul nivel; schimbarea tâmplăriei exterioare existente din PVC şi lemn cu tâmplărie performantă energetic din aluminiu cu geam termoizolant dublu; montarea pompelor de căldură de tip aer-apă şi integrarea acestora în sistemul existent de încălzire, inclusiv automatizarea soluţiei; montarea unei instalaţii de panouri solare, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de tip LED; montarea unui sistem de panouri fotovoltaice; montarea unui sistem de ventilarea locală a spaţiilor cu recuperatoare de căldură, montarea unei instalaţii de climatizare; lucrări de management energetic integrat pentru clădire, etc.

B.Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului: refacerea şarpantei; refacerea tencuielilor şi finisajelor interioare,  refacerea pardoselii la demisol, ca urmare a lucrărilor de izolaţie termică; lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare; realizarea unor instalaţii de curenţi slabi TV şi date; înlocuirea balustradelor; înlocuirea tuturor obiectelor sanitare; modernizarea instalaţiei de iluminat; realizarea unei instalaţii de stingere a incendiilor; montare staţie de pompare cu grup de pompare pentru hidranţii interiori şi exteriori; montarea de instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu; realizarea instalaţiei de iluminat de securitate; prevederea unui paratrăsnet de tip PDA cu rază minimă de acţiune de 100 de metri; înlocuirea uşilor de acces în spital cu unele cu sistem de închidere automată; accesibilizarea spaţiului pentru persoanele cu dizabilităţi prin refacerea rampei de acces existente; refacerea trotuarului din jurul clădirii; montarea unui sistem de colectare, dirijare şi îndepărtare a apei pluviale de pe acoperiş.

Share:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *